Disclaimer

LEES AANDACHTIG

Voedingsadvies is geen vervanging van de klassieke geneeskunde.

De persoonlijke analyse wordt meegedeeld als vrijblijvende informatie en is geen vervanging voor een geneeskundige behandeling of geneeskundig advies van welke aard ook. Bij gezondheidsklachten raadpleeg steeds uw geneesheer.

Indien er gekende nierproblemen zijn, zal de verandering van elk dieet, steeds onder de begeleiding van de behandelende geneesheer moeten plaatsvinden. Bij nierstenen en/of galstenen is extra voorzichtigheid geboden, consulteer steeds uw geneesheer.

Coach me to Health doet zijn uiterste best om alle ter beschikking gestelde materialen en informatie zo correct en recent mogelijk te houden. De aangeboden materialen en informatie worden meegedeeld zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coach me to Health aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

We benadrukken dat je bij twijfel over je gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je arts, specialist of apotheker.