Cookie- en privacybeleid

Privacy beleid voor Coach Me To Health.

Coach me to Health is een gezamenlijke naam voor de feitelijke samenwerking tussen twee vennootschappen:

 • Nathalie F BVBA
 • Koolwitjesstraat 21
 • 2950 Kapellen
 • BE 0507.689.684

En

 • Laura Majieva EZ
 • Kalkovenlaan 49 bus 32
 • 1785 Merchtem
 • BE 0833.672.438

Coach Me To Health verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Laura Majieva op www.coachmetohealth.be en .

 1. Beeldmateriaal/teksten:
  Vrijwel elke foto is auteursrechtelijk beschermd, en mag dus niet worden gepubliceerd of gekopieerd zonder toestemming van de fotograaf of Laura Majieva. Ook niet als de publicatie zonder commercieel oogmerk is of alleen op Internet plaatsvindt.
  U dient contact op te nemen met:

 2. Verwerkingsdoeleinden.
  Coach me to Health verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van vooruitgang, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 3. Rechtsgrond van de verwerking.
  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 4. Overmaken aan derden
  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Coach Me To Health verbonden zijn of met enige andere partner.

  Coach Me To Health garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 5. Bewaarperiode.
  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 6. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ;

 7. Direct marketing.
  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 8. Klacht.
  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 9. Gebruik van cookies
  www.coachmetohealth.be plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat (smartphone, tablet, ...) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en de website te informeren over uw eerdere activiteiten (bv. taalkeuze, ...). De server van de website kan enkel de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft en heeft geen toegang tot andere bestanden die op uw computer of mobiel apparaat staan.

  • Technische cookies
   Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

  • Functionele cookies
   Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website eenvoudiger te maken. Denk hierbij aan het bewaren van producten in de winkelmand of de inloggegevens tijdens een volgend bezoek. Dit betreft anonieme cookies. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard en worden niet gedeeld met derden. Hiervoor dient u, als bezoeker, geen toestemming te geven. Als u deze cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren.

   De technische en functionele cookies zijn eigen of first party cookies, dit zijn cookies die van de server van de website van Coach Me To Health zelf komen.

  • Marketing cookies
   Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website door de bezoekers en verstrekken bijvoorbeeld informatie over de bezochte pagina's en de doorgebrachte tijd per pagina. Dit zijn third party cookies, die niet van de server van de website van Coach Me To Health zelf komen, maar bv. van Google Analytics. Deze cookies laten niet toe om u als individu te identificeren en zijn niet door www.coachmetohealth.be te beïnvloeden.

  • Cookies uitschakelen
   De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt er voor kiezen om cookies te blokkeren of om deze uit te schakelen. U kan ook opteren om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer of mobiel apparaat. Voor meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen, raadpleegt u best uw browserinstructies of helpscherm.

  Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/.
  Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

 10. Beveiliging
  Coach Me To Health neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er mochten er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Coach Me To Health verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Coach Me To Health op via of via ons contactformulier.

  Onze contactgegevens kan u ook terugvinden op onze contactpagina.